0353247247

Hotline bán hàng

Mua hàng

Thời gian 8:00 - 21:00

Tứ Phủ Chầu Bà Qua Thần Tích Văn Khấn Đền Phủ Việt Nam

Trang Trương 1 năm trước 909 lượt xem

Trong hàng tứ phủ thì tứ phủ chầu bà là hàng tứ phủ đứng sau Ngũ Vị Tôn Ông và là hầu cận của tứ phủ thánh mẫu. Theo tục niệm lưu truyền thì tứ phủ chầu bà gồm những ai

Một số thông tin về tứ phủ chầu bà

Tứ Phủ Chầu Bà là gì, gồm những ai?

Tứ Phủ Chầu Bà Qua Thần Tích Văn Khấn Đền Phủ Việt Nam

 

Tứ phủ chầu bà là 5 bà (ngũ vị thánh bà) – 5 vị thánh bà là người hầu cận của tứ phủ thánh mẫu và là người cai quản bốn phương tám hướng, trên rừng dưới biển và là đại diện của bốn phủ: Thiên Phủ, Nhạc Phủ, Thoải Phủ và Địa Phủ.
Vị trí của tứ phủ chầu bà trong hàng tứ phủ là đứng sau Ngũ Vị Tôn Ông và đứng trước Tứ Phủ Thánh Hoàng, Tứ Phủ Thánh Cô và Tứ Phủ Thánh Cậu. Các thánh bà mặc các màu áo khác nhau theo từng phủ trong 4 phủ trên.

Cụ thể ngũ vị thánh bà gồm các vị chầu bà sau:

Chầu Bà Đệ Nhất ( hay có tên gọi Đệ Nhất Thượng Thiên công chúa): Bà là hiện thân của Mẫu Đệ Nhất, ít khi ngự động và màu áo của bà là màu đỏ, khăn hồng. Bà thượng về nội dung Phủ Giầy để ngự.
 
Chầu Bà Đệ Nhị (hay có tên gọi là Thượng Ngàn công chúa): Bà là hiện thân của Mẫu Thượng Ngàn, trang phục mà mặc là màu xanh, biểu tượng của núi rừng nơi bà cai quản. Đề chính của bà là Đền Công Cuông.
 
Chầu bà đệ Tam (hay có tên gọi là đệ Tam Thủy linh công chúa): Bà là hiện thân của Mẫu Đệ Tam (Mẫu Thoải).
 
Chầu bà Đệ Tứ (hay còn có tên gọi là Tùy Tòng công chúa): Bà là người hầu cận bên Mẫu Tam Tòa, cai quản sổ sách trần gian, màu áo của bà là màu vàng, chít khăn buồm.
 
Chầu bà đệ ngũ Suối Lân (hay còn có tên gọi khác là Chầu Năm Suốt Lân): đây là các vị nữ anh hùng liệt sĩ được triều đình sắc phòng. Màu áo của thánh bà là màu xanh thiên thanh.
 
Chầu Lục (Hay còn có tên gọi Mục lục cung nương): bà là con gái của tù trưởng người Nùng Hữu Lũng Lạng Sơn và có mẹ là công chúa triều Trần.
 
Các vị chầu bà khác gồm 6 vị thánh bà: Chầu Bảy Tân La, Chầu Bát, Chầu Cửu, Chầu bé Bắc Lệ, Chầu bà bản đền.

Sự tích Tứ Phủ Chầu Bà trong quan niệm tâm lịch tứ phủ Việt Nam

Tứ Phủ Chầu Bà Qua Thần Tích Văn Khấn Đền Phủ Việt Nam

 

Mỗi vị thánh bà đều có sự tích gắn liền về xuất thân của mình, mỗi bà đều có công lao và quyền lực cai quản cho Tứ Phủ Thánh Mẫu, cụ thể:
  • Chầu Bà Đệ Nhất: là huyền hóa đời đầu tiên của mẫu Liễu Hạnh giáng trần ở Vị Nhuế
  • Chầu Bà Đệ Nhị: là con gái gia đình người Mãn ở Đông Cuông
  • Chầu bà Đệ Tam: là hiện hóa của Mẫu Đệ Tam
  • Chầu bà đệ tứ khâm sai: Bà là Chiêu Dung công chúa, là tùy tướng của Hai Bà Trưng và là một trong 8 tướng hồng nương
  • Chầu đệ Ngũ suối Lân: là người dân tộc Nùng, có công trấn giữ nước nhà, giúp dân làm ăn, chỉ dân cách đi rừng làm nương rãy.
  • Các vị khác (Sẽ cập nhật sau)….

Văn khấn tứ phủ chầu bà trong đền – phủ thờ tự

Sau đây, Làng Nghề Cát Đằng sẽ chia sẻ bài văn khấn dùng để khấn tứ phủ chầu bà trong đền, phủ mà dân gian hay dùng:

Nam mô a di Đà Phật! (3 lần)
Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư phật mười phương.
Cung thỉnh chư Thánh, cung thỉnh chư thiên cung tấu thỉnh thiên đình đại đế.
Con xin sám hối Tam phủ thần vương, tứ phủ thánh đế.
Con xin sám hối Thiên phủ Thánh Đế – Cao thiên Thượng thánh – Đại từ Nhân giả – Huyền khung Cao Thượng đế – Ngọc Hoàng Đại Thiên tôn.
Con sám hối Nhạc Phủ Thánh Đế – (Tản Viên Sơn Thánh) – ngũ nhạc thần vương – năm phương sơn động.
Con sám hối Thủy Phủ Thánh Đế – (Lạc Long Quân Đại Đế) – Bát Hải Long Vương – tám phương cửa bể.
Con sám hối Địa phủ Thánh Đế – thập điện minh vưong tòa chương địa phủ Bắc Cực Trung Thiên Tam nguyên tam phẩm tam quan.
Con sám hối Đại Thánh Nam Tào Lục Ty duyên thọ tinh quân.
Con sám hối Đại Thánh Bắc Đẩu Cửu hoàn giải ách tinh quân Cửu tinh thiên chúa thập nhị bát tú chư bộ thiên binh chư dinh văn võ.
Con sám hối tấu lạy quốc mẫu vua bà bơ tòa tiên thánh tứ phủ Thánh Mẫu:
Kính lạy Cửu trùng thánh mẫu bán thiên công Chúa Thiên tiên thánh mẫu
Kính lạy địa tiên thánh mẫu quỳnh hoa Liễu Hạnh Vân Hương Thánh Mẫu Mã Hoàng Công chúa, sắc phong Chế Thắng Hoà Diệu đại vương, gia phong Tiên Hương thiên tiên Thánh Mẫu.
Kính lạy Thánh Mẫu Đệ Tam thủy cung, Xích Lân long Nữ,Thủy Tinh Công chúa. Kính lạy Đức Mẫu thượng ngàn Diệu nghĩa diệu tín thiền sư Tuần Quán Đông Cuông đệ nhị đỉnh thượng cao sơn triều mường Sơn tinh công chúa Lê Mại Đại Vương.
Con lạy trần triều hiển thánh Hưng Đạo Đại Vưong Trần triều Khải Thánh , Vương Phụ Vưong mẫu Vương phu nhân Tứ vị Vưong tử – Nhị Vị Vương cô – vương tế vương tôn Liệt vị tướng tướng công đồng Trần Triều.
Con lạy Tam phủ Công Đồng, Tứ phủ Vạn linh Bách vị các quan ngũ vị tôn quan: Quan đệ nhất Thượng Thiên; Quan đệ nhị thượng ngàn; Quan đệ tam thoải phủ; Quan đệ tứ khâm sai; Quan đệ ngũ tuần tranh. Con sám hối điều thất tôn quan – Hoàng triệu tôn quan.
Con lạy tứ phủ chầu bà thập nhị chầu bà: Chầu đệ nhất thượng thiên; Chầu đệ nhị thượng ngàn; Chầu đệ tam thủy phủ; Chầu đệ tứ khâm sai; Chầu năm Suối Lân; Chầu sáu Lục Cung ; Chầu bảy Kim Giao; Chầu tám Bát Nàn; Chầu chín cửu tỉnh; Chầu mười Mỏ Ba; Chầu Bé Bắc Lệ; Chầu bà thủ đền.
Con lạy Tứ phủ thánh hoàng thập vị thánh hoàng: sám hối ông bơ thoải quốc động chủ hưng long, ông bảy Bảo Hà, ông mười Mỏ hạc nghệ an.
Sám hối tứ phủ thánh cô: Cô đệ nhất thượng thiên; Cô đôi bồng lai; Cô bơ Thác Hàn; Cô tư tây hồ; Cô năm Suối Lân; Cô sáu Lục Cung; Cô bảy Kim Giao; Cô tám đồi chè; Cô Chín Sòng Sơn; Cô mười Đồng Mỏ; Cô bé sơn lâm; Cô bé bản đền
Sám hối tứ phủ thánh cậu: cậu cả; cậu đôi; cậu bơ; cậu bé đồi ngang.
Con lạy ngũ dinh thần tướng – ngũ hổ thần quan.
Con lạy đại tướng thanh xà – bạch xà tướng quân.
Con lạy công đồng các bóng các giá, mười tám cửa rừng, mười hai cửa bể.
Con lạy chầu chúa thủ đền cùng quan thủ điện, thổ địa thần kỳ thần linh bản xứ.
Đệ tử con là:………………………………………. ……………………………
Ngụ tại:…………………………………….…………………………………….
Kim niên kim nguyệt, cát nhật lương thời ….niên…nguyệt…..thời.
Đệ tử con nhất tâm nhất lễ đêm tưởng ngày mong nhất tâm chí thiết nhất dạ chí thành nhất tâm tưởng vạn tâm cầu – tu thiết nhang hoa lễ vật tờ đơn cánh sớ.
Mang miệng tới tâu – mang đầu tới bái – cửa đình thần tam tứ phủ.
Trên mẫu độ dưới gia hộ mẫu thương – vuốt ve che chở – phù hộ độ trì.
Cho con: ba tháng hè chín tháng đông – đầu năm chí giữa nửa năm chí cuối, Tứ thời bát tiết – tháng thuấn ngày nghiêu – phong thuận vũ hòa – tai qua nạn khỏi. Mẫu cho con được sáng hai con mắt – bằng hai bàn chân ; Mẫu ban lộc dương tiếp lộc âm – cho lộc mùa xuân cho tài mùa hạ; Cho tươi như lá cho đẹp như hoa – phúc lộc đề đa tiền tài mang tới; Mẫu cho con lộc ăn lộc nói – lộc gói lộc mở, lộc gần lộc xa; Hồ hết lại có hồ vơi lại đầy – điều lành mang đến điều dữ mang đi; Mẫu cứu âm độ dương cứu đường độ chợ – vuốt ve che chở nắn nở mở mang; Cải hung vi cát cải hạo vi tường – thay son đổi số nảy mực cầm cân; Mẫu phê chữ đỏ Mẫu bỏ chữ đen – cho con đựơc trăm sự tốt vạn sự lành; Trên quý dưới yêu trên vì dưới nể – cho gặp thầy gặp bạn gặp vạn sự lành; Mẫu ban danh ban diện ban quyền – cho con có lương có thực có ngân có xuyến – tài như xuyên chí lộc tựa vân lai; Cầu tài đắc tài cầu lộc đắc lộc – cầu bình an đắc bình an; Trồng cây đắp phúc cho con được nở cành xanh lá phúc lộc đề đa; Cho trên thuận dưới hòa – trên bảo dưới nghe trên đe dưới sợ; Mẫu cho nước chảy một dòng – thuyền xuôi một bến, bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ; Năm xung Mẫu giải xung – tháng hạn giải hạn; Cho gia trung con được trong ấm ngoài êm, nhân khang vật thịnh duyên sinh trường thọ.
Đệ tử con người trần mắt thịt nhỡn nhục nan chi việc âm chưa tường việc dương chưa tỏ. Tuổi con còn trẻ, tóc con còn xanh ăn, con ăn chưa sạch, con bạch chưa thông. Ăn chưa nên đọi, nói chưa nên lời, không biết kêu sao cho thấu, tấu sao cho tường. Con biết tới đâu con tâu tới đấy, ba điều không sảy bảy điều không sai. Trăm tội mẫu xá vạn tội mẫu thương. Mẫu xá u xá mê xá lỗi xá lầm. Mẫu soi đường chỉ lối cho con biết đường mà lội biết lối mà lần.
Hôm nay đệ tử con lễ bạc tâm thành, con giàu một bó khó một nén, mong Mẫu gia hộ cho con ạ.
Nam mô vân hương đại từ tôn bồ tát ma ha tát !!!
Cẩn cáo!

Tứ Phủ Chầu Bà Qua Thần Tích Văn Khấn Đền Phủ Việt Nam

Sau cùng, trên đây là một số thông tin về hàng Tứ Phủ Chầu Bà gồm những ai, thờ tự vị nào và sự tích Tứ Phủ Chầu Bà trong quan niệm dân gian Việt Nam mà Đền Thánh Mẫu nghiên cứu và tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau. Nếu quý độc giả có thắc mắc thì vui lòng bình luận ở dưới. Đền Thánh Mẫu sẽ giải đáp trong thời gian sớm nhất.

 
 

Tin khác:

- Cảnh báo: Những điều bạn phải biết về xem ngày đổ mái theo tuổi

- Đền Mẫu Kỳ Anh và Sự tích Bà Nguyễn Thị Bích Châu

909 lượt xem, Like và chia sẻ nếu thấy thích nhé !!
0 Đánh giá sản phẩm này
Chọn đánh giá của bạn
Mã xác nhận