0353247247

Hotline bán hàng

Mua hàng

Thời gian 8:00 - 21:00

Dâng Sớ Sao Cho Đúng Mang Tài Lộc Gia Chủ

minh khang 9 tháng trước 723 lượt xem

DÂNG SỚ

Con nam mô a di đà Phật

Con nam mô a di đà Phật

Con nam mô a di đà Phật

Cách Dâng Sớ Sao Cho Đúng - Mang Lại Tài Lộc Cho Gia Chủ

Cách Dâng Sớ Sao Cho Đúng - Mang Lại Tài Lộc Cho Gia Chủ[/caption]

Hai tay dâng lá sớ hồng
Dàng lên Tam Bảo hội đồng chứng minh 
Chúng con lễ bạc tâm thành
Thể gian không biết lỗi lầm là đâu
Vậy nên viết sớ lên tâu
Viết sớ làm điệp mà tâu cho tường
Tâu lên đến cửa Trang Vương
Tâu lên cho tường vào cửa Vua Cha
Sớ bay như bướm như hoa
Sớ bay vào cửa Vua Cha Ngọc Hoàng
Sớ con có xóm có làng
Có tên có tuổi, họ, hàng con ghi
Sớ này Trời Phật xét cho
Xét trong Hạ giới rất là công minh
Sớ này tấu đến Thiên Đình
Cầu cho Tín chủ khang ninh Thọ trường
Cầu cho hai chữ bình an
Sáu chữ " Thọ trường, mạnh khỏe sống lâu "

Cách Dâng Sớ Sao Cho Đúng - Mang Lại Tài Lộc Cho Gia Chủ

Cách Dâng Sớ Sao Cho Đúng - Mang Lại Tài Lộc Cho Gia Chủ[/caption]


Vậy con đội sớ lên tâu
Đội sớ lên đầu trình Phật Thích Ca
Con trình Đức Phật Di Đà
Con trình cả Đức Phật Bà Quan âm
Trình lên Tam phủ công đồng
Tứ Phủ hội đồng, giở sổ chép biên
Sớ bay lên Cừu trùng Thiên
Nam Tào Bắc Đẩu, ghi tên rõ rành
Tâu Vua Đế Thích Thiên Đình
Đề người đệ sớ trình lên tam tòa
Nam mô chứng minh sư bồ tát ma ha tát 

Nam mô chứng minh sư bồ tát ma ha tát 

Nam mô chứng minh sư bồ tát ma ha tát 

Cách Dâng Sớ Sao Cho Đúng - Mang Lại Tài Lộc Cho Gia Chủ

Tin khác:

- Bộ đồ thờ bằng gỗ gồm những loại nào?

- 42 ĐẠO SẮC PHONG ĐÌNH LÀNG CÁT ĐẰNG

723 lượt xem, Like và chia sẻ nếu thấy thích nhé !!
0 Đánh giá sản phẩm này
Chọn đánh giá của bạn
Mã xác nhận