• Mẫu Bàn Thờ CĐ-BT-131

  Mẫu Bàn Thờ CĐ-BT-131

  25.000.000₫
  Mẫu Bàn Thờ CĐ-BT-131 25.000.000₫

  Tên sản phẩm : Bàn Thờ CĐ-BT-131[1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ thịt 100% [2]

  Kiểu dáng: Bàn thờ Chân quỳ [3]

  Kích thước: dài 180cm; rộng 80cm; cao 127cm [4]

  Xuất xứ: Làng nghề Cát Đằng [5]

  Tình trạng: Sẵn hàng [6]

  Hiện trạng: Bàn mộc

  Tuổi thọ : 50+ nă

 • Mẫu Bàn Thờ CĐ-BT-130

  Mẫu Bàn Thờ CĐ-BT-130

  25.000.000₫
  Mẫu Bàn Thờ CĐ-BT-130 25.000.000₫

  Tên sản phẩm : Bàn Thờ CĐ-BT-130[1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ thịt 100% [2]

  Kiểu dáng: Bàn thờ Chân quỳ [3]

  Kích thước: dài 180cm; rộng 80cm; cao 127cm [4]

  Xuất xứ: Làng nghề Cát Đằng [5]

  Tình trạng: Sẵn hàng [6]

  Hiện trạng: Bàn mộc

  Tuổi thọ : 50+ nă

 • Mẫu Bàn Thờ CĐ-BT-129

  Mẫu Bàn Thờ CĐ-BT-129

  25.000.000₫
  Mẫu Bàn Thờ CĐ-BT-129 25.000.000₫

  Tên sản phẩm : Bàn Thờ CĐ-BT-129[1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ thịt 100% [2]

  Kiểu dáng: Bàn thờ Chân quỳ [3]

  Kích thước: dài 180cm; rộng 80cm; cao 127cm [4]

  Xuất xứ: Làng nghề Cát Đằng [5]

  Tình trạng: Sẵn hàng [6]

  Hiện trạng: Bàn mộc

  Tuổi thọ : 50+ nă

 • Mẫu Bàn Thờ CĐ-BT-128

  Mẫu Bàn Thờ CĐ-BT-128

  25.000.000₫
  Mẫu Bàn Thờ CĐ-BT-128 25.000.000₫

  Tên sản phẩm : Bàn Thờ CĐ-BT-128[1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ thịt 100% [2]

  Kiểu dáng: Bàn thờ Chân quỳ [3]

  Kích thước: dài 180cm; rộng 80cm; cao 127cm [4]

  Xuất xứ: Làng nghề Cát Đằng [5]

  Tình trạng: Sẵn hàng [6]

  Hiện trạng: Bàn mộc

  Tuổi thọ : 50+ nă

 • Mẫu Bàn Thờ CĐ-BT-127

  Mẫu Bàn Thờ CĐ-BT-127

  25.000.000₫
  Mẫu Bàn Thờ CĐ-BT-127 25.000.000₫

  Tên sản phẩm : Bàn Thờ CĐ-BT-127[1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ thịt 100% [2]

  Kiểu dáng: Bàn thờ Chân quỳ [3]

  Kích thước: dài 180cm; rộng 80cm; cao 127cm [4]

  Xuất xứ: Làng nghề Cát Đằng [5]

  Tình trạng: Sẵn hàng [6]

  Hiện trạng: Bàn mộc

  Tuổi thọ : 50+ nă

 • Mẫu Bàn Thờ CĐ-BT-126

  Mẫu Bàn Thờ CĐ-BT-126

  25.000.000₫
  Mẫu Bàn Thờ CĐ-BT-126 25.000.000₫

  Tên sản phẩm : Bàn Thờ CĐ-BT- 126[1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ thịt 100% [2]

  Kiểu dáng: Bàn thờ Chân quỳ [3]

  Kích thước: dài 180cm; rộng 80cm; cao 127cm [4]

  Xuất xứ: Làng nghề Cát Đằng [5]

  Tình trạng: Sẵn hàng [6]

  Hiện trạng: Bàn mộc

  Tuổi thọ : 50+ n

 • Mẫu Bàn Thờ CĐ-BT-125

  Mẫu Bàn Thờ CĐ-BT-125

  25.000.000₫
  Mẫu Bàn Thờ CĐ-BT-125 25.000.000₫

  Tên sản phẩm : Bàn Thờ CĐ-BT- 125[1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ thịt 100% [2]

  Kiểu dáng: Bàn thờ Chân quỳ [3]

  Kích thước: dài 180cm; rộng 80cm; cao 127cm [4]

  Xuất xứ: Làng nghề Cát Đằng [5]

  Tình trạng: Sẵn hàng [6]

  Hiện trạng: Bàn mộc

  Tuổi thọ : 50+ n

 • Mẫu Bàn Thờ CĐ-BT-123

  Mẫu Bàn Thờ CĐ-BT-123

  25.000.000₫
  Mẫu Bàn Thờ CĐ-BT-123 25.000.000₫

  Tên sản phẩm : Bàn Thờ CĐ-BT- 123[1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ thịt 100% [2]

  Kiểu dáng: Bàn thờ Chân quỳ [3]

  Kích thước: dài 180cm; rộng 80cm; cao 127cm [4]

  Xuất xứ: Làng nghề Cát Đằng [5]

  Tình trạng: Sẵn hàng [6]

  Hiện trạng: Bàn mộc

  Tuổi thọ : 50+ n

 • Mẫu Bàn Thờ CĐ-BT-122

  Mẫu Bàn Thờ CĐ-BT-122

  25.000.000₫
  Mẫu Bàn Thờ CĐ-BT-122 25.000.000₫

  Tên sản phẩm : Bàn Thờ CĐ-BT-122[1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ thịt 100% [2]

  Kiểu dáng: Bàn thờ Chân quỳ [3]

  Kích thước: dài 180cm; rộng 80cm; cao 127cm [4]

  Xuất xứ: Làng nghề Cát Đằng [5]

  Tình trạng: Sẵn hàng [6]

  Hiện trạng: Bàn mộc

  Tuổi thọ : 50+ nă

 • Mẫu Bàn Thờ CĐ-BT-121

  Mẫu Bàn Thờ CĐ-BT-121

  25.000.000₫
  Mẫu Bàn Thờ CĐ-BT-121 25.000.000₫

  Tên sản phẩm : Bàn Thờ CĐ-BT-121[1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ thịt 100% [2]

  Kiểu dáng: Bàn thờ Chân quỳ [3]

  Kích thước: dài 180cm; rộng 80cm; cao 127cm [4]

  Xuất xứ: Làng nghề Cát Đằng [5]

  Tình trạng: Sẵn hàng [6]

  Hiện trạng: Bàn mộc

  Tuổi thọ : 50+ nă

CÂU ĐỐI - CUỐN THƯ - ĐẠI TỰ

 • Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-06

  Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-06

  10.000.000₫
  Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-06 10.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-06

  Tên sản phẩm :Đại Tự kết hợp cuốn thư [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít , Gỗ dổi thịt 100% hoặc có thể làm chất liệu gỗ theo yêu cầu khách hàng  ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Đại Tự kết hợp cuốn thư  [3]

 • Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-05

  Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-05

  10.000.000₫
  Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-05 10.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-05

  Tên sản phẩm :Đại Tự lồng cuốn thư  [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít , Gỗ dổi thịt 100% hoặc có thể làm chất liệu gỗ theo yêu cầu khách hàng  ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Đại Tự lồng cuốn thư [3]

  Kích

 • Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-04

  Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-04

  10.000.000₫
  Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-04 10.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-04

  Tên sản phẩm :Đại Tự Rồng Chầu Mặt Nguyệt  [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít , Gỗ dổi thịt 100% hoặc có thể làm chất liệu gỗ theo yêu cầu khách hàng  ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Rồng Chầu Mặt Nguyệt [3

 • Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-03

  Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-03

  10.000.000₫
  Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-03 10.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-03

  Tên sản phẩm :Đại Tự Đức Lưu Quang đục gấm chữ khảm trai [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít , Gỗ dổi thịt 100% hoặc có thể làm chất liệu gỗ theo yêu cầu khách hàng  ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Đức Lưu Q

 • Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-02

  Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-02

  10.000.000₫
  Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-02 10.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-02

  Tên sản phẩm :Đại Tự Đức Lưu Quang đục gấm [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít , Gỗ dổi thịt 100% hoặc có thể làm chất liệu gỗ theo yêu cầu khách hàng  ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Đức Lưu Quang đục gấm [

 • Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-01

  Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-01

  10.000.000₫
  Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-01 10.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Đại Tự CĐ-ĐT-01

  Tên sản phẩm :Đại Tự Nền Trơn chữ Vàng  [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít , Gỗ dổi thịt 100% hoặc có thể làm chất liệu gỗ theo yêu cầu khách hàng  ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Nền Trơn chữ Vàng [3]

  Kíc

 • Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-19

  Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-19

  10.000.000₫
  Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-19 10.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-19

  Tên sản phẩm :Cuốn thư Phượng Tha Thư  [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít , Gỗ dổi thịt 100% hoặc có thể làm chất liệu gỗ theo yêu cầu khách hàng  ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Phượng Tha Thư [3]

  Kích

 • Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-18

  Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-18

  10.000.000₫
  Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-18 10.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-18

  Tên sản phẩm :Cuốn thư Tứ Linh đục Thật  [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít , Gỗ dổi thịt 100% hoặc có thể làm chất liệu gỗ theo yêu cầu khách hàng  ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Tứ Linh đục Thật  [3]

 • Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-17

  Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-17

  10.000.000₫
  Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-17 10.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-17

  Tên sản phẩm :Cuốn thư Kháng Long chầu  [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít , Gỗ dổi thịt 100% hoặc có thể làm chất liệu gỗ theo yêu cầu khách hàng  ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Kháng Long chầu [3]

  Kíc

 • Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-16

  Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-16

  10.000.000₫
  Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-16 10.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Cuốn Thư CĐ-CT-16

  Tên sản phẩm :Cuốn thư Long Phụng [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít , Gỗ dổi thịt 100% hoặc có thể làm chất liệu gỗ theo yêu cầu khách hàng  ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Long Phụng [3]

  Kích thước: tù

 • Mẫu Cửa Võng CĐ-CV-21

  Mẫu Cửa Võng CĐ-CV-21

  10.000.000₫
  Mẫu Cửa Võng CĐ-CV-21 10.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Cửa Võng CĐ-CV-21

  Tên sản phẩm :Của Võng [1]

  Chất liệu gỗ :Gỗ Mít thịt 100% hoặc có thể làm chất liệu gỗ theo yêu cầu khách hàng (Gỗ trần - không dính gỗ rác) [2]

  Kiểu dáng: [3]

  Kích thước: tùy chình

 • Mẫu Cửa Võng CĐ-CV-20

  Mẫu Cửa Võng CĐ-CV-20

  10.000.000₫
  Mẫu Cửa Võng CĐ-CV-20 10.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Cửa Võng CĐ-CV-20

  Tên sản phẩm :Của Võng [1]

  Chất liệu gỗ :Gỗ Mít thịt 100% hoặc có thể làm chất liệu gỗ theo yêu cầu khách hàng (Gỗ trần - không dính gỗ rác) [2]

  Kiểu dáng: [3]

  Kích thước: tùy chình

 • Mẫu Cửa Võng CĐ-CV-19

  Mẫu Cửa Võng CĐ-CV-19

  10.000.000₫
  Mẫu Cửa Võng CĐ-CV-19 10.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Cửa Võng CĐ-CV-19

  Tên sản phẩm :Của Võng [1]

  Chất liệu gỗ :Gỗ Mít thịt 100% hoặc có thể làm chất liệu gỗ theo yêu cầu khách hàng (Gỗ trần - không dính gỗ rác) [2]

  Kiểu dáng: [3]

  Kích thước: tùy chình

 • Mẫu Cửa Võng CĐ-CV-18

  Mẫu Cửa Võng CĐ-CV-18

  10.000.000₫
  Mẫu Cửa Võng CĐ-CV-18 10.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Cửa Võng CĐ-CV-18

  Tên sản phẩm :Của Võng [1]

  Chất liệu gỗ :Gỗ Mít thịt 100% hoặc có thể làm chất liệu gỗ theo yêu cầu khách hàng (Gỗ trần - không dính gỗ rác) [2]

  Kiểu dáng: [3]

  Kích thước: tùy chình

 • Mẫu Cửa Võng CĐ-CV-17

  Mẫu Cửa Võng CĐ-CV-17

  10.000.000₫
  Mẫu Cửa Võng CĐ-CV-17 10.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Cửa Võng CĐ-CV-17

  Tên sản phẩm :Của Võng [1]

  Chất liệu gỗ :Gỗ Mít thịt 100% hoặc có thể làm chất liệu gỗ theo yêu cầu khách hàng (Gỗ trần - không dính gỗ rác) [2]

  Kiểu dáng: [3]

  Kích thước: tùy chình

 • Mẫu Cửa Võng CĐ-CV-16

  Mẫu Cửa Võng CĐ-CV-16

  10.000.000₫
  Mẫu Cửa Võng CĐ-CV-16 10.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Cửa Võng CĐ-CV-16

  Tên sản phẩm :Của Võng [1]

  Chất liệu gỗ :Gỗ Mít thịt 100% hoặc có thể làm chất liệu gỗ theo yêu cầu khách hàng (Gỗ trần - không dính gỗ rác) [2]

  Kiểu dáng: [3]

  Kích thước: tùy chình

 • Mẫu Cửa Võng CĐ-CV-15

  Mẫu Cửa Võng CĐ-CV-15

  10.000.000₫
  Mẫu Cửa Võng CĐ-CV-15 10.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Cửa Võng CĐ-CV-15

  Tên sản phẩm :Của Võng [1]

  Chất liệu gỗ :Gỗ Mít thịt 100% hoặc có thể làm chất liệu gỗ theo yêu cầu khách hàng (Gỗ trần - không dính gỗ rác) [2]

  Kiểu dáng: [3]

  Kích thước: tùy chình

 • Mẫu Cửa Võng CĐ-CV-14

  Mẫu Cửa Võng CĐ-CV-14

  10.000.000₫
  Mẫu Cửa Võng CĐ-CV-14 10.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Cửa Võng CĐ-CV-14

  Tên sản phẩm :Của Võng Mai Điểu [1]

  Chất liệu gỗ :Gỗ Mít thịt 100% hoặc có thể làm chất liệu gỗ theo yêu cầu khách hàng (Gỗ trần - không dính gỗ rác) [2]

  Kiểu dáng: Mai Điểu [3]

  Kích thước: tùy chình

 • Mẫu Cửa Võng CĐ-CV-13

  Mẫu Cửa Võng CĐ-CV-13

  10.000.000₫
  Mẫu Cửa Võng CĐ-CV-13 10.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Cửa Võng CĐ-CV-13

  Tên sản phẩm :Của Võng Mai Điểu [1]

  Chất liệu gỗ :Gỗ Mít thịt 100% hoặc có thể làm chất liệu gỗ theo yêu cầu khách hàng (Gỗ trần - không dính gỗ rác) [2]

  Kiểu dáng: Mai Điểu [3]

  Kích thước: tùy chình theo kích

 • Mẫu Cửa Võng CĐ-CV-12

  Mẫu Cửa Võng CĐ-CV-12

  10.000.000₫
  Mẫu Cửa Võng CĐ-CV-12 10.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Cửa Võng CĐ-CV-12

  Tên sản phẩm :Của Võng Tứ Linh đục Hóa [1]

  Chất liệu gỗ :Gỗ Mít thịt 100% hoặc có thể làm chất liệu gỗ theo yêu cầu khách hàng (Gỗ trần - không dính gỗ rác) [2]

  Kiểu dáng: Tứ Linh đục Hóa  [3]

  Kích thước: tùy c

KIỆU THỜ

 • Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-14

  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-14

  70.000.000₫
  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-14 70.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-14

  Tên sản phẩm : Kiệu Long Đình  [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít  Gỗ Dổi, Gỗ Vàng Tâm thịt 100% ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Kiệu Long Đình  [3]

  Kích thước: Tiêu Chuẩn [4]

  Xuất xứ: Làng nghề Cát Đằn

 • Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-13

  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-13

  70.000.000₫
  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-13 70.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-13

  Tên sản phẩm : Kiệu Thờ Công Giáo  [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít  Gỗ Dổi, Gỗ Vàng Tâm thịt 100% ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Kiệu Thờ Công Giáo [3]

  Kích thước: Tiêu Chuẩn [4]

  Xuất xứ: Làng nghề

 • Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-12

  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-12

  70.000.000₫
  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-12 70.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-12

  Tên sản phẩm : Kiệu Long Đình 4 người khiêng  [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít  Gỗ Dổi, Gỗ Vàng Tâm thịt 100% ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Kiệu Long Đình 4 người khiêng  [3]

  Kích thước: Tiêu Chuẩn [

 • Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-11

  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-11

  70.000.000₫
  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-11 70.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-11

  Tên sản phẩm : Kiệu Bát Cống   [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít  Gỗ Dổi, Gỗ Vàng Tâm thịt 100% ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Kiệu thờ Bát Cống  [3]

  Kích thước:  [4]

  Xuất xứ: Làng nghề Cát Đằng  [5]

 • Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-10

  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-10

  70.000.000₫
  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-10 70.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-10

  Tên sản phẩm : Sập Bành 4 Người Khiêng  [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít  Gỗ Dổi, Gỗ Vàng Tâm thịt 100% ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Sập Bành 4 Người Khiêng [3]

  Kích thước:  [4]

  Xuất xứ: Làng nghề

 • Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-09

  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-09

  70.000.000₫
  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-09 70.000.000₫

  Thông tin sản phẩm mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-09

  Tên sản phẩm : Kiệu Long Đình 4 người khiêng   [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít  Gỗ Dổi, Gỗ Vàng Tâm thịt 100% ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Kiệu Long Đình 4 người khiêng  [3]

  Kích thước:  [4]

  Xuất

 • Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-07

  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-07

  70.000.000₫
  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-07 70.000.000₫

  Thông tin sản phẩm mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-07

  Tên sản phẩm : Kiệu Rồng 8 Người khiêng  [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít  Gỗ Dổi, Gỗ Vàng Tâm thịt 100% ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Kiệu Rồng 8 Người khiêng [3]

  Kích thước:  [4]

  Xuất xứ: Làng ngh

 • Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-06

  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-06

  70.000.000₫
  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-06 70.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-06

  Tên sản phẩm : Kiệu Thờ Mẫu 8 Người Khiêng  [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít  Gỗ Dổi, Gỗ Vàng Tâm thịt 100% ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Kiệu Thờ Mẫu 8 Người Khiêng  [3]

  Kích thước: tiêu chuẩn  [4]

 • Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-05

  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-05

  70.000.000₫
  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-05 70.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-05

  Tên sản phẩm : Kiệu Long Đình   [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít  Gỗ Dổi, Gỗ Vàng Tâm thịt 100% ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Kiệu Long Đình  [3]

  Kích thước: tiêu chuẩn  [4]

  Xuất xứ: Làng nghề Cát Đ

 • Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-04

  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-04

  70.000.000₫
  Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-04 70.000.000₫

  Thông tin sản phẩm Mẫu Kiệu Thờ CĐ-KT-04

  Tên sản phẩm : Kiệu Võng Mẫu   [1]

  Chất liệu gỗ : Gỗ Mít  Gỗ Dổi, Gỗ Vàng Tâm thịt 100% ( Gỗ trần - không dính gỗ rác )  [2]

  Kiểu dáng: Kiệu Võng Mẫu  [3]

  Kích thước: tiêu chuẩn  [4]

  Xuất xứ: Làng nghề Cát Đằn

TƯỢNG PHẬT PHÁP

TƯỢNG CHƠI

Tìm kiếm nhiều: • đồ thờ
0353.247.247

Hotline bán hàng

Mua hàng

Thời gian 8:00 - 21:00